Laissez-nous un message

Conditions générales de vente

1. Conditions générales de vente des produits à Ultranetbook.com

Il est précisé que les conditions actuelles régissent exclusivement les ventes, par SAS ULTRANETBOOK (siège: 9 rue de la ribasse 30510 Générac ) de produits d'édition (livres, livres sans impression, disques, vidéos, DVD, CD-ROM, etc.), des produits techniques (télévision, ordinateur, téléphonie, photo, petit électroménager, etc.), ainsi que les produits des titres de jouets et de maison. Ces conditions s'appliquent à l'exclusion de toutes autres conditions, y compris celles en vigueur pour les ventes dans le magasin.

Article 1: Prix

1.1 - Les prix de nos produits sont indiqués en euros toutes taxes comprises (TVA + autres taxes et taxes incluses sur les vidéogrammes, éco-participation), hors participation aux frais de traitement et d'expédition.  Si vous passez une commande dans un pays autre que la métropole française, vous êtes l'importateur des produits. Vous pouvez payer des droits de douane ou d’autres taxes locales, droits à l’importation ou États. Ces droits et sommes ne sont pas acceptés par SAS ULTRANETBOOK. Ce sera votre responsabilité, et ce sera votre seule responsabilité, tant en termes de déclarations que de paiements aux autorités et organisations compétentes de votre pays. Nous vous recommandons de connaître ces aspects aux autorités locales.

1.2 - Nous livrons uniquement en France.

1.3 - ULTRANETBOOK SAS se  réserve le droit de modifier ses prix à tout moment, mais les produits seront facturés sur la base des tarifs en vigueur au moment de la validation de la commande.

1.4 - Les produits demeurent la propriété de SAS ULTRANETBOOK jusqu'au paiement intégral du prix. Nous vous rappelons que, lorsque vous prendrez possession matériellement des produits commandés, vous transférerez le risque de perte ou de détérioration des produits.

1.5 - SAS ULTRANETBOOK n'est pas destiné à la vente aux professionnels, les produits et services vendus par ULTRANETBOOK sont réservés aux particuliers.

Article 2 - Commande

Vous pouvez demander:

  • Sur Internet: www.ultranetbook.com.

Les informations contractuelles sont présentées en langue française et feront l’objet de la confirmation qu’elles contiennent ces informations contractuelles au plus tard au moment de la validation de la commande.

Article 3 - Validation de la commande

Vous déclarez avoir lu et accepté les présentes conditions de vente avant de passer votre commande. Par conséquent, la validation de votre commande implique l'acceptation des présentes conditions de vente.

Un récapitulatif des informations de votre commande et des conditions générales de vente vous sera communiqué au format PDF via le courrier électronique de confirmation de votre commande.

Article 4 - Disponibilité

ALFADESCOMPTE és minorista i no pretén vendre en grans quantitats els productes que s’ofereixen. Com a resultat, ALFADESCOMPTE es reserva el dret a rebutjar les comandes del mateix producte en grans quantitats a partir de 3 articles idèntics.

Les nostres ofertes de productes són vàlides sempre que siguin visibles al lloc, dins dels límits de les existències disponibles, excepte les operacions promocionals esmentades com a tals als llocs. En cas de no disponibilitat de producte després de fer la vostra comanda, li notificarem per correu electrònic. La vostra comanda serà cancel·lada automàticament i no es farà cap dèbit bancari. El flux d'informació només es produeix en el moment de l'enviament del paquet.

Article 5 - Lliurament

5.1 - General

Els productes s’entreguen a l’adreça de lliurament que vau indicar durant el procés de comanda, excepte les restriccions d’entrega indicades a l’encapçalament “Condicions d’entrega”, dins del termini indicat a la pàgina de validació de la comanda pel client. .

El termini de lliurament correspon

  • el temps d'expedició indicat al full d’article al qual s’afegeix
  • temps de procediment i lliurament.

En cas de lliurament d’un transportista que requereixi una cita amb el client, aquest últim es posarà en contacte amb vosaltres el més aviat possible per acordar una cita de lliurament, com a màxim 30 dies a partir de la data de confirmació de la comanda ALFADESCOMPTE no es fa responsable del retard de l’entrega degut exclusivament a la indisponibilitat del client després de diverses propostes de cites per part del transportista.

Quan sol·liciteu diversos productes alhora i disposen de terminis d’entrega diferents, el termini d’entrega de la comanda es basa en el més llunyà. Tot i això, ALFADESCOMPTE  es reserva el dret de dividir les comandes. La participació en les despeses de tramitació i lliurament només es cobrarà per un envio.

En cas de retard de l’envio, se li enviarà un correu electrònic per informar-vos d’una possible conseqüència en el termini de lliurament que se us ha indicat. En cas de lliurament tardà, li oferirem per correu electrònic un nou termini de lliurament.

També us convidem a consultar periòdicament el vostre seguiment de comandes i a contactar amb el servei d’atenció al client per a qualsevol dubte o problema.  

En el cas del pagament amb targeta de crèdit o envios privats i fraccionats, només s’estimen els productes enviats.

Li recordem que quan vostè (o un tercer designat per vostè) físicament prengui possessió dels productes ordenats, es transferirà el risc de pèrdua o danys als productes.

5.2 - Reserves

Heu de notificar al transportista i a ALFADESCOMPTE qualsevol reserva sobre el producte lliurat (per exemple: paquet danyat, ja obert ...).

Article 6 - Pagament

Et recordem que el fet de validar la seva comanda implica l’obligació del seu càrrec de pagar el preu indicat. El pagament de les vostres compres es pot fer segons el mitjà de pagament acceptat per ALFADESCOMPTES indicat a la rúbrica "Mitjans de pagament".

La targeta de dèbit només es fa quan s’envia la comanda.

Article 7 - Seguretat

La nostra página-web és objecte d’un sistema de seguretat.

Hem adoptat el mètode de xifratge SL, però també hem reforçat tots els processos de rastreig i xifratge per protegir totes les dades sensibles relacionades amb els mitjans de pagament de la manera més eficaç possible.

Article 8: Dret de desistiment

8.1 Període legal del dret de desistiment

D’acord amb les disposicions legals vigents, teniu un termini de 7 dies des de la recepció dels vostres productes per exercir el vostre dret de desistiment sense haver de justificar motius ni pagar una sanció. Després de la comunicació de la vostra decisió d’exercir el seu dret de desistiment dins d’aquest termini de 7 dies, teniu un altre període de 7 dies per retornar el producte o productes interessats per la retracció.

8.2 - Condicions d’exercici del dret de desistiment període contractual de desistiment

En cas d’exercir el dret de desistiment dins del termini a què es refereix el punt 8.1, només es retornarà el preu del producte adquirit, sent els seus costos de devolució.

Les devolucions es realitzaran en el seu estat original i complet (embalatge, accessoris, instruccions ...) permetent la seva reventa a una nova condició i, si és possible, acompanyat d’una còpia de la factura de compra d’una gestió optimitzada. En cas d’amortització del producte derivada de manipulacions diferents de les necessàries per establir la naturalesa, les característiques i el bon funcionament del producte, es pot comprometre la seva responsabilitat.

Per exercir el seu dret de desistiment, d’acord amb les disposicions legals, pot exercir el seu dret de desistiment per qualsevol mitjà a ALFADESCOMPTE i en particular per correu electrònic o per correu electrònic que expressi el seu desig de retractar-se sense ambigüitat, i esmentant l’ordre afectada per aquest. retirada.

Una vegada enviada la declaració de retracció a ALFADESCOMPTE com a màxim 7 dies després de la recepció de la vostra comanda, haureu de retornar el producte o els productes interessats a ALFADESCOMPTE a aquesta adreça ALFADESCOMPTE Av. Mitjavila 18, botiga 2 AD500, en un termini raonable i com a molt tard, en un termini de 7 dies des de l’enviO de la declaració de retractació a ALFADESCOMTE.

8.3 - Productes exclosos del dret de desistiment

D’acord amb la normativa vigent, el dret de desistiment no es pot exercir per a programes d’àudio, vídeo o ordinador no segellats pel client, béns realitzats segons especificacions del client o personalitzats i béns no segellats pel client i no es poden exercir. Ser destituït per raons d’higiene o protecció per a la salut. 

8.4- Devolució

En cas d’exercir el dret de desistiment, ALFADESCOMPTE reemborsarà les quantitats pagades (excloses les despeses d’enviament) com a molt tard a 7 dies des de la data en què ALFADESCOMPTE s’informi de la seva decisió de retractar-se i segons el mateix mètode de pagament que s'ha utilitzat per a la comanda (excepte el vostre acord exprés per a una devolució per un altre mitjà de pagament). Aquesta data de devolució es pot ajornar fins que es recuperi el producte o fins que no hagi aportat la prova d’envio del producte, sent la data escollida la data del primer d’aquests fets. 

Article 9 - Garanties

D’acord amb les disposicions de les garanties legals de conformitat i defectes latents (a què es fa referència a la casella següent i els textos de la qual s’especifiquen a l’apèndix 1 d’aquestes condicions), retornem o intercanviem els productes aparentment defectuosos o no corresponents. Al vostre ordre. Si sol·liciteu la devolució, gràcies per contactar amb nosaltres per correu electrònic:  ultranetbook@orange.fr .

Els productes ens han de ser retornats o retornats a la botiga en l’estat en què els heu rebut amb tots els elements (accessoris, instruccions ...) en un embalatge que permeti un transport en bones condicions. Les despeses d’enviament es reemborsaran en funció del preu cobrat i es reemborsaran els costos de devolució un cop presentats els rebuts.

Es recorda que, en el marc de la garantia legal de conformitat, el consumidor: 

- té un termini de dos anys des de l’entrega de la mercaderia per actuar davant del venedor.

- pot triar entre la reparació o la substitució de la propietat, subjecte a les condicions de cost previstes.

Les disposicions d’aquest article no impedeixen que es benefici del dret de desistiment previst a l’article 8.

Article 10: Atenció al client

Per a qualsevol informació o pregunta, el nostre servei d’atenció al client està a la vostra disposició. 

Article 11 - Propietat intel·lectual

11.1 - Tots els textos, comentaris, obres, il·lustracions, obres i imatges reproduïdes o representades als llocs web d'ALFADESCOMPTE estan estrictament reservats sota drets d’autor i drets de propietat intel·lectual per a tot el món. Com a tal i d'acord amb les disposicions del Codi de propietat intel·lectual, només es permet l'ús per a ús privat subjecte a disposicions diferents o fins i tot més restrictives del Codi de propietat intel·lectual. Queda totalment prohibida la reproducció o representació total o parcial dels llocs ALFADESCOMPTE o tot o part dels elements que es troben als llocs ALFADESCOMPTE.

11.2 - Els noms corporatius, marques comercials i signes distintius reproduïts als llocs ALFADESCOMPTE estan protegits per la legislació sobre marques. La reproducció o representació de tots els signes esmentats o parcialment està estrictament prohibida i ha d’estar sotmesa a l’autorització prèvia i per escrit del propietari de la marca.

11.3: Alguns productes, com el programari, són objecte de drets d’ús personals i específics regulant còpies, retransmissions públiques, lloguers. Heu de complir les condicions generals de venda d’aquests productes i ALFADESCOMPTE no es pot fer responsable dels usos que es puguin fer dels productes en aquest context.

Article 12 - Responsabilitat

Els productes oferts s’ajusten a la legislació francesa vigent. L'Alfadescompte no es pot fer responsable en cas d’incompliment de la legislació del país on es lliura el producte (per exemple en cas de prohibició d’un títol o d’un producte). És responsabilitat vostra consultar amb les autoritats locals les possibilitats d’importar o utilitzar els productes o serveis que pretengui encarregar.

Les fotografies es proporcionen amb finalitats il·lustratives. Us convidem a fer referència a la descripció de cada producte per conèixer les característiques precises; i en cas de dubte o si voleu més informació, no dubteu en contactar amb nosaltres. ALFADESCOMPTE només és responsabilitza del contingut de les pàgines que publiqui.

En cas de compres professionals, ALFADESCOMPTE no assumirà cap responsabilitat per danys indirectes derivats de la pèrdua actual, operació, pèrdua de beneficis, pèrdua d’atzar, danys o costos que puguin derivar de la compra dels productes. El recordem que és prudent continuar amb la còpia de seguretat de les dades contingudes als productes adquirits. ALFADESCOMPTE  no es fa responsable de cap pèrdua de dades, fitxers o danys definits al paràgraf anterior. La incapacitat total o parcial d’utilitzar els productes, especialment per incompatibilitat d’equips, no pot donar lloc a cap compensació ni reemborsament ni a la responsabilitat de ALFADESCOMPTE.

Els nostres productes tenen prestacions compatibles amb usos professionals, fins i tot si ALFADESCOMPTE no està pensat per vendre a professionals. ALFADESCOMPTE no serà per tant responsable de cap dany que es derivi d’una activitat professional. De la mateixa manera ALFADESCOMPTE no pot ser en cap cas responsable dels danys derivats d’un mal ús del dispositiu per part del client.

Article 13: Llei aplicable de Conflictes - Tractament de reclamació - Mediació

Aquest contracte està subjecte a la legislació francesa. L'idioma d'aquest contracte és el francès.

Per qualsevol queixa, poseu-vos en contacte amb el servei d’atenció al client a l’adreça següent SAS ULTRANETBOOK 9 rue de la ribasse 30510 Générac .

En cas de disputa, seran competents els tribunals andorrans.

Article 14 - Dades personals

La informació personal i les vostres dades personals són necessàries per a la gestió de la vostra comanda i les nostres relacions comercials. Es poden transmetre a empreses que contribueixin a aquestes relacions, com ara els responsables de l'execució de serveis i comandes per a la seva gestió, execució, processament i pagament. Aquesta informació i dades també es conserven amb finalitats de seguretat, per tal de complir les obligacions legals i reguladores i  per poder millorar i personalitzar els serveis que oferim i la informació que li enviem.

D’acord amb la Llei de protecció de dades, del 6 de gener de 1978, teniu dret a accedir, rectificar i oposar-vos a les dades personals que li concerneixen. Simplement escriviu-nos en línia al Servei d’atenció al client o per correu electrònic a ALFADESCOMPTE, Serveis al consumidor, av. Mitjavila 18, botiga 2 AD500 Andorra la Vella, indicant el vostre cognom, nom, adreça de correu electrònic i, si és possible, la vostra referència del client. D’acord amb la normativa vigent, la vostra sol·licitud haurà d’estar signada i acompanyada d’una fotocòpia d’un document d’identitat amb la vostra signatura i especificar l’adreça a la qual se li ha d’enviar la resposta. Se us enviarà una resposta en el termini de dos mesos després de rebre la sol·licitud.

Segons les vostres opcions realitzades durant la creació o la consulta del vostre compte, podeu rebre ofertes de la nostra empresa tal com s’indica a l’hora de crear el vostre compte. Si no en voleu més, podeu fer-nos la sol·licitud en qualsevol moment, especificant-la a l’encapçalament del meu compte "Informació personal".

El nostre lloc també està dissenyat per ser especialment atent a les necessitats dels nostres clients. Aquesta és una de les raons per les quals utilitzem cookies. La cookie està destinada a senyalitzar el seu pas al nostre lloc. Per tant, Alfadescompte les cookies són utilitzades només amb l’objectiu de millorar el servei personalitzat que està destinat a vostè.

Existence d'une liste d'opposition radiodiffusée: Si votre numéro de téléphone est collecté lors de la création de votre compte ou de l'exécution de votre commande, nous vous informons que votre numéro de téléphone ne sera utilisé que pour une bonne exécution. de vos commandes ou vous contacter pour vous proposer de nouveaux services. Néanmoins, conformément aux dispositions légales, vous êtes informé que vous pouvez, si vous le souhaitez, vous inscrire sur la liste d'opposition à la publication. Vous pouvez vous inscrire gratuitement dans cette liste qui s'applique à tous les professionnels, à l'exception de ceux avec lesquels vous avez déjà conclu un contrat.